SA BAKTERSOLOM

SA BAKTERSOLOM

Prinosi uvećani i do 35%

PROTEKSOL

PROTEKSOL je proizvod namenjen senčenju staklenika i plastenika. Dovoljan je jedan tretman u toku godine, na početku sezone.

PROTEKSOL ima veoma dobru rastvorljivost u vodi i veoma lako se može nanositi bilo kojom vrstom prskalice. Nanosi se na suvu površinu staklenika ili plastenika, tako da se dobije ravnomeran sloj zasene koji je otporan na vremenske uslove.

Upotrebom PROTEKSOL-a:
• stvara se prijatan ambijent za rad ljudstva u zatvorenim baštama, postiže se i do 10° C niža temperatura u odnosu na spoljnju;
• sprečava se loš uticaj UV i IC zračenja;
• utiče se na povećanje prinosa gajenih kultura;
• povećava se propustljivost svetlosti u tmurnim i kišnim danima.

Senčenje plastenika


1 kg PROTEKSOL-a se meša sa 7 litara čiste vode i nanosi se bilo kojom vrstom prskalice. Ovako dobijena smeša dovoljna je za 80 m² plastenika ili staklenika.

PROTEKSOL je pakovan u kantama od 25 kg, što je dovoljna količina za 2.000 m² površine koja se tretira.
Tretman PROTEKSOL-om

Tretman PROTEKSOL-om