ITALIJANSKA TEHNOLOGIJA

ITALIJANSKA TEHNOLOGIJA

Primenjeno na desetinama hiljada hektara u više zemalja Evrope

Proizvodi

Iskustva i primena

Iskustva i primena

Pripreme za jesen - setva i oranje

Obezbedite vaše zemljište kvalitetnim organskim đubrivima i omogućite mineralizaciju (razlaganje) žetvenih ostataka. Pozovite nas za više informacija!

Aktuelnosti

15. AVG 2017.

EFEKTI UPOTREBE PRIRODNIH PREPARATA U SUZBIJANJU ŽIČARA

EFEKTI UPOTREBE PRIRODNIH PREPARATA U SUZBIJANJU ŽIČARA

Larve žičara žive u zemlji hraneći se podzemnim delovima biljaka, a dubina na kojoj se nalaze zavisi od vlažnosti zemljišta i njegove temperature. Više im odgovara veća vlažnost u proleće kada se polažu jaja i kada izlaze iz njih mlade larve.Ženke mogu da polože više stotina jaja.Za razvoj jedne generacije žičara je potrebno 3 – 5 godina. Zimu uglavnom provode kao larve u...